بخشنامه شماره 56/106748 مورخ 1394/6/10 در خصوص راهنمای تکمیل فرمهای جداول بدهی و

بخشنامه شماره 56/106748 مورخ 1394/6/10 در خصوص راهنمای تکمیل فرمهای جداول بدهی و مطالبات در اجرای بخشنامه 57/90058 مورخ 1394/5/19

برای دریافت فایل راهنمای جدول شماره 1، اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت فایل راهنمای جدول شماره 2 ، اینجا کلیک نمائید .

/ 0 نظر / 86 بازدید