آیین‌نامه اجرایی ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م

آیین‌نامه اجرایی ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (تصویب‌نامه شماره 75789/ت52002هـ مورخ 11/6/1394 هیأت وزیران)

 

وزارت دادگستری- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیئت وزیران در جلسه 4/6/1394 به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (77) قانون الحاق برخی مواد

 

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف- مددجو: زندانیان نیازمند دارای محکومیت‌های مالی بالاخص دیه، ارش، حکومت و خسارت مازاد بر دیه که ناشی از قتل یا جرح یا نقص یا اتلاف منفعت غیرعمدی اعم از شبه عمد یا خطای محض یا در حکم آنها ایجاد شده است و موضوع حکم دادگاه قرار دارد و محکومان مالی نیازمند از جمله بابت مهریه، نفقه، چک‌های برگشتی و دیگر اوراق تجاری و سایر متعهدان مالی که عدم ایفای تعهد نسبت به اصل و خسارت و سایر جرایم مالی (به جز کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت) منجر به حبس آن‌ها شده است.

 

تبصره- محکومانی که به دستور مراجع قضایی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندانی شده یا می‌شوند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی آزاد و به دلیل عدم توان پرداخت اقساط به تقاضای محکوم‌له، مجدداً زندانی شده‌اند از جمله مشمولان یادشده هستند.

 

ب- ستاد دیه: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که زیر نظر وزیر دادگستری می‌باشد.

 

ماده 2- تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجو با رعایت اعتبار مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور از محل محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل مطابق ضوابط مربوط پرداخت می‌گردد.

 

ماده 3- توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان نیازمند آن استان، مدت زمان اقامت در زندان و میزان محکومیت آنان، به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

 

(در حال تکمیل...)

 

/ 0 نظر / 44 بازدید