اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای..

برای دریافت فایل مطلب، اینجا کلیک کنید .