اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦ :: تغییر آدرس وبلاگ
» پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤ :: بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ :: آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 56/106748 مورخ 1394/6/10 در خصوص راهنمای تکمیل فرمهای جداول بدهی و
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ :: راهنمای ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات معوق دستگاه ها به وزارت اقتصاد منتشر شد
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤ :: آیین‌نامه اجرایی ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤ :: تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای استانی متناظر
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ :: قانون اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشس
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ :: اعلام تنفیذ موافقت‌ بند(ج-5) ردیف (1) دستورالعمل اجرائی قبلی دیون بلامحل مربوط ب
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ :: اعلام تنفیذ موافقت‌ بند(ج-5) ردیف (1) دستورالعمل اجرائی قبلی دیون بلامحل مربوط ب
» سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤ :: پروتکل اصلاحی تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه حسابداری بخش عمومی با رویکرد
» سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤ :: فهرست قوانین منسوخ در بازه زمانی سال 1390 تا پایان فروردین 1394
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٤ :: تایید طرح الحاق یک تبصره به ماده17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی
» یکشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٤ :: قابل توجه کلیه دستگاههای اجرائی استان مازندران
» شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤ :: آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره (19)( قانون بودجه سال 1394
» پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤ :: تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 1 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشو
» چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤ :: راهنمای تکمیل فرم های گزارشات مطالبات بدهی های دولت (فرم های الف و ب)
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ :: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد : اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات های م
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ :: رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ک
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ک
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤ :: در خصوص پرداخت دیون بلامحل مستخدمین پیمانی
» پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤ :: قابل توجه کلیه واحدهای گزارشگر
» پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤ :: آخرین مهلت ارائه گزارش صورتحساب عملکرد بودجه سال 1393 استان بابت اعتبارات هزینه
» پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤ :: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
» دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤ :: تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشا
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤ :: ابلاغ دوره‌های آموزشی جدید و اصلاح بخشنامه اصلاحی نظام آموزش کارمندان و مدیران د
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 90058/57 مورخ 19/5/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
» پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤ :: بخشنامه در خصوص چگونگی اجرای دادنامه شماره 555 و 874 دیوان عدالت اداری سال 93
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤ :: اصلاح ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 46قانون محاسبات عمومی کشور
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤ :: گزارش جامع از رد نهایی طرح مجلس برای کسر حق بیمه از اضافه کار در شورای نگهبان
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤ :: تایید طرح تسری ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون بر
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤ :: طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه .....
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤ :: فایل EXELL آموزش نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤ :: تصویب کلیات طرح اعمال بخشودگی جرائم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤ :: تصویب نامه شماره 52104/ت52100 ه مورخ 29/4/1394 معاون اول محترم رئیس جمهور راجع ب
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤ :: تصویب نامه شماره 50624/ت40684 ه مورخ 22/4/1394 معاون اول محترم رئیس جمهور راجع ب
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤ :: صویب نامه شماره 48764/ت52086 ه مورخ 2/4/1394 معاون اول محترم رئیس جمهور راجع به
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤ :: نامه شماره 171/40300 مورخ 24/4/1394 مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور عم
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: نحوه پرداخت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -ستاد
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: با موافقت نمایندگان مجلس :
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی بند (ج) و (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 94
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: سند راهبردی خدمت رسانی به ایثارگران
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: تکلیف دستگاه ها در اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان(10/05/1394)
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: گزارش بررسی تغییرات قانون بودجه کل کشور نسبت به لایحه بودجه
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤ :: مرحله سوم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ( نهائی شده )
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤ :: پیش نویس دستورالعمل ارزیابی راهبردی و اقتصادی زیست محیطی طرح های عمرانی
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 114985/94 مورخ 06/05/1394; ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب بر
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤ :: نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به <<قا
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤ :: آئین نامه اجرائی تبصره 26 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤ :: اطلاعیه رئیس اداره دریافت و پرداخت
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤ :: ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤ :: قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤ :: قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 111222/94 مورخ 03/05/1394; تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های مصوب
» شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ :: بررسی طرحها و لوایح در دیوان محاسبات کشور
» شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ :: بررسی طرحها و لوایح در دیوان محاسبات کشور
» شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ :: بررسی طرح و لوایح در دیوان محاسبات کشور
» شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ :: بررسی طرح و لوایح در دیوان محاسبات کشور
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ :: حقوق کارگران رسمی و پیمانکار یکسان شد
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ :: تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری به مدت سه سال و نیم
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ :: بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤ :: دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤ :: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی(تبصره 2 م
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤ :: ابطال بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 08/02/1392 .....
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤ :: ابطال قید «قبولی در آزمون» برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی مصرح در
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤ :: ابطال نامه امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهو
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤ :: دستورالعمل نحوه شناسایی وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 13
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ :: 16- بخشنامه شماره 105034/94 مورخ 24/04/1394; ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تن
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: سعادت با ما یار بود تا رمضانی دیگر در فرصت عمرمان آخر شود
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: شرایط اعطای پست هم‌طراز موضوع تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماع
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: سند راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: صورتجلسه مشترک فی مابین دیوان محاسبات کشور و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل ک
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی ماده (18)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤ :: تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤ :: رای شماره 308 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤ :: رای شماره 349 هیئت عمومی دیوات عدالت اداری
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤ :: بررسی و اظهارنظر درخصوص پیش‌نویس آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) ....
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤ :: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 66800/54 مورخ 16/4/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤ :: نحوه ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه دستگاههای اجرایی بر اساس نظام حسابدار
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤ :: مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ضوابط ساماندهی وظایف و فعالیتهای عمومی ستاد مرکزی
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤ :: نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص صدر ماده واحده و تبصره 4
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤ :: بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤ :: بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤ :: لزوم تجمیع مقررات مالیاتی در یک قانون مشخص
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤ :: مرحله دوم بررسی لایحه اصلاح قانون مالیتهای مستقیم
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤ :: الزام دستگاههای اجرائی (وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ) به دریافت گواهی
» شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤ :: پیشنویس لایحه محاسبات عمومی کشور
» جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ :: لزوم کسب تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از فوق العاده ویژه و .....
» پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤ :: آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 55205/54 مورخ 1/4/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤ :: اصلاح دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤ :: دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در کارگاه‌
» یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤ :: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱
» یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤ :: ممنوعیت پیشنهاد ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیأت محترم وزیران (بخشنامه شم
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: دستورالعمل اجرائی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی ...
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: لزوم تعیین ذی‌حساب و افتتاح حساب‌های مورد نیاز از سوی شرکت‌های دولتی ....
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی مستثنی شدن دستگاه های اجرایی از رعایت تشریفات مقرر....
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی تعیین مصادیق قهری بودن تملک دارایی ها موضوع ماده (17) قانون رفع
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: •بخشنامه 30964/55 مورخ 28/2/94 ( اصلاحیه بخشنامه شماره 14343/55)
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 27370/54 مورخ 20/3/1394 معاون محترم نظارت مالی و ....
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 38476/53 مورخ 6/3/1394 معاون محترم نظارت مالی و ......
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و....
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: پرداخت بخشی از حق بیمه مؤسس و کارکنان مدارس غیر دولتی توسط دولت
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: پرداخت بخشی از حق بیمه مؤسس و کارکنان مدارس غیر دولتی توسط دولت
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤ :: استعلام در خصوص به‌کارگیری افراد بازنشسته یا باز‌خرید ‌شده
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤ :: لزوم اخذ مجوز از هیأت محترم وزیران جهت فروش اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی م
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤ :: امکان عضویت جدید و ادامه عضویت کارکنان رسمی در صندوق تأمین اجتماعی
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤ :: پیش نویس آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤ :: اصلاح تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای
» دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤ :: اعمال ضریب 2/1 به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور (بخشنا
» دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤ :: اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ در خصوص فوق‌العاده شغل موضوع
» دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤ :: بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی ، سازمانها، شرکتهای دولتی و ... درخصوص صرفه جو
» دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤ :: چگونگی اجرای بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 94 کل کشور
» دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره (12) قانون بودجه 94
» دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤ :: گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش نویس آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامش
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤ :: مصوبه شورای عالی کار مبنی بر عدم بیمه از حق مسکن و بن کارگری
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤ :: مسئولیت ذیحساب در خصوص ابلاغ اعتبار و تنخواه گردان پرداخت
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤ :: الزام به انجام مزایده دستگاههای اجرائی در بستر وب از طریق سامانه تدارکات الکترون
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤ :: عدم شمول بند ب ماده 3 آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی...
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤ :: وحدت رویه در خصوص صورتحساب عملکرد بودجه سال 1393 کل کشور
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤ :: پرسش و پاسخ مطرح شده در جلسه ویدئو کنفرانس با استان فارس
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤ :: بیمه ایثارگران و فرزندان شهید ( بخشنامه ستاد)
» یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٤ :: اطلاعیه درخصوص بهره برداری ازتوانمندی بخش خصوصی در اجرای بخشنامه دوره های ....
» یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٤ :: لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ....
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ :: عدم امکان استفاده از خودروهای عملیاتی توسط مدیران مشمول ماده3 ......
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ :: در خصوص اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ :: نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ :: شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ :: چگونگی اجرای بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 94 کل کشور
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ :: ارسال قانون تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ :: اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 17 قانون بودجه سال 94 کل کشور
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤ :: بودجه سال 1394 و پیوستهای آن
» شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤ :: عدم برخورداری حق عایله برای زنان مجرد ازدواج نکرده
» شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤ :: اهم موارد قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ :: رای شماره 63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ :: رای شماره 74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه .....
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ :: رای شماره 73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری .......
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ :: دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤ :: قابل توجه کلیه دستگاههای اجرایی کشور
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤ :: انطباق موافقتنامه های سال جاری با فصول دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی
» شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤ :: اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص فرصت ارسال تاییدیه جهت رفع مغایرت ......
» شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤ :: پرونده ویژه- بازخوانی چند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 53/24028مورخ 19/2/1393 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: در راستای اجرای نظام حسابداری بخش عمومی مواردی به شرح نامه پیوست اعلام می گردد.
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: پاورپوینت های آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: قابل توجه کلیه دستگاههای اجرایی کشور
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نحوه تهیه و تنظیم اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1392....
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ...
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اصلاح مواد 2 و 6 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: •بخشنامه 25998/55 مورخ 21/2/1394 در خصوص فرم مشترک بانکی برای افتتاح یا تغییر ام
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ارجاع مواد مربوط به تعیین مصادیق مشاغل حساس به کمیسیون تخصصی
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اجرای قانون ارتقای سلامت اداری 3 سال تمدید شد
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: لزوم تعیین ذی‌حساب و افتتاح حساب‌های مورد نیاز از سوی شرکت‌های دولتی ....
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه، سال 1394
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اصلاحیه فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
» یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: رای شماره 64 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صدور رای ایجاد رویه ....
» یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: قانون تفسیر قانون الحاق 2 تبصره به ماده 17 قانون تعییت تکلیف استخدامی ....
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1394
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: پیش نویس آیین نامه خرید خدمات مشاوره
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اختصاص اعتبار به وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین قیر
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تعرفه خدمات نقشه برداری، سال 1394
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1394
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 17257/56 مورخ 7/2/1394
» پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: شمول یا عدم شمول مقررات ماده (3) قانون الحاق برخی مواد به قانون ............
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 10592/55 مورخ 30/1/1394 در خصوص سود سهام شرکتهای دولتی در سال
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: در خصوص حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خا
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نحوه افتتاح حسابهای دایمی پایان سال 1393 طبق نظام حسابداری بخش .....
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: استعلام در خصوص حل اختلاف و داوری در پیمان ها
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۳۵۳۲ ـ ۹/۱۱
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) ....
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تایید طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی م
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه شماره 31614/94 مورخ 10/02/1394; لغو بخشنامه شماره 238329/93 مورخ 05/09/
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ابلاغ ساختار و تشکیلات سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ابلاغ اعتبار دستگاه‌های اجرائی مندرج در جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۴
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی ابطالی توسط دیوان عدالت و ......
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نظریه شورای نگهبان درباره لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون .....
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تعیین نصاب معاملات در سال 1394
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تصویبنامه شماره 10985 /ت 51397درخصوص تعیین تعرفه هزینه های سلامت 94
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تصویب نامه در خصوص درخواست های سفرهای خارجی در موارد عادی و غیر عادی
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: موافقت نمایندگان با تغییر دستور بررسی اولویت دار طرح تمدید ......
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه‌ فرم‌های موافقتنامه هزینه و تملک به کلیه دستگاه‌ها
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه‌های ....
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع ....
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نامه شماره 54/215189 مورخ 1393/12/20 جناب آقای اکرمی معاون محترم نظارت مالی ....
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت با
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: پاورپوینت های آموزشی آسیب شناسی قوانین و مقررات معاملات دولتی
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نحوه افتتاح حسابهای دایمی پایان دوره مالی سال 1393 در سال 1394
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: استعلام -نحوه افتتاح حساب موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل ...
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابطالی توسط دیوان عدالت و مجلس شورای اسلامی و...
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:گواهی .....
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نوع استخدام مطابق تبصره «2» قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قا
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: برخی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در سال 1394
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اطلاعیه عملکرد شش ماهه تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: تصویب آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری ،بازخرید وبازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه در خصوص مجاز بودن افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سقف .....
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهردا
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: مجموعه قوانین و مستندات بالا دستی رفاه اجتماعی
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: تکمیل فرمهای اموال غیر منقول در سامانه سادا
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: قابل توجه ویژه دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه استانی
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: ابلاغ ساختار و تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
» پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: •بخشنامه شماره 4657/45545 مورخ 22/1/1394 معاون اول رییس جمهور در خصوص پرداخت حقو
» چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ :: معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 1394
» سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤ :: اصلاح ردیف 4 جز د بند 4 تصویب نامه شماره 50399ت-21466 ه مورخ 30-2-1393
» سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤ :: اصلاح ماده 21 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
» یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ :: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: معافیت .....
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: ضوابط اجرائی بودجه سال 1394 کل کشور
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: نحوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال 94
» دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: رفع ابهام در خصوص اعاده به خدمت جانبازان و بازنشستگاه پیش از موعد و نحوه استرداد
» دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: چگونگی پرداخت حق‌بیمه موضوع بند (ج) ماده (168) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه
» دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: نوع تضمین مورد قبول در بند (ب) ماده (5) اصلاحیه آیین‌نامه تضمین برای معاملات دول
» دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤ :: چگونگی فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
» یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: ضوابط اجرائی بودجه سال 1394 کل کشور
» یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: ضوابط اجرایی بودجه 94 - مصوبه شماره 753/ت51762ه مورخ 11/1/1394
» شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ :: دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری
» شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ :: نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار
» یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: ضریب حقوق سال 1394 کارمندان دولت
» شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤ :: نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شمـاره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مــورخ .....
» پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ :: حوه انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سا
» پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ :: دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 17370
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد- ضابطه شماره 362
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤ :: ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
» جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳ :: قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳ :: با شما به استقبال بهار و سال 1394 می رویم .
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ :: بخشنامه دستمزد سال 1394
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ :: قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ :: جدول مقایسه ای بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1394 کل کشور
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ :: ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنا
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) طی مصوبه شماره
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: پاسخ سازمان مالیاتی در خصوص ارزش افزوده تعدیلات مربوط به صورت وضعیتهای پیمانکاری
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: تصویب نامه در خصوص اشتغال به کار 10 نفر بازنشسته در دستگاههای دولتی
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کلمه مستمر از ماده 25 ب
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: رای شماره 1909 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رای هیات عمومی شورای ع
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: رای شماره 1907 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه صدور حکم بازنشستگی کارک
» دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: بخشنامه بسیار مهم به تمامی دستگاه‌هایی که از اداره کل خزانه درآمد اختصاصی دریافت
» دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: حداقل دستمزد کارگران
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیر
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: بخشنامه شماره 215189/54 مورخ 20/12/1393 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کش
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: اصلاح جزءهای (الف)، (ب) و (د) بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۸۶۷۶/ت۵۱۰۵۸هـ .....
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق‌التدریس
» شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳ :: توضیحاتی در خصوص افزایش حقوق سال 1394 و فوق العاده ویژه
» پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: شرط استفاده از مرخصی دو هفته‌ای تشویقی مردان در زایمان، اشتغال همسر آن‌هاست (داد
» پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیر
» پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: لزوم تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران (بخش
» پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: از سوی خزانه دار کل کشور اعلام شد؛ گزارش منابع و مصارف بودجه عمومی کشور طی ده ما
» پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: امکان انتصاب عاملین ذیحساب موضوع ماده (36) قانون محاسبات عمومی کشور از بین کارکن
» پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: اعلام نظر در مورد قوانین و مقررات حاکم بر نحوه هزینه کرد اعتبارات فصل پنجم در مو
» پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳ :: امکان احتساب فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری د
» چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص اجازه پرداخت مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) با
» چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲
» چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 (بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393 ساز
» چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تع
» چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳ :: رای شماره 1826 و 1927 هیات عمومی دیوان عدالت ادابا موضوع .....
» سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳ :: قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوب 12/12/1393 مجلس شورای اسلامی)
» سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳ :: شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اعلام کرد
» دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ :: اصلاح و بروز رسانی استعلام
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: بخشنامه شماره 209547/54 مورخ 13/12/93 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: بدهی شرکتهای پیمانکاری به دستگاههای اجرایی
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: بدهی شرکتهای پیمانکاری به دستگاههای اجرایی استان گیلان
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: بدهی شرکتهای پیمانکاری به دستگاههای اجرایی استان اصفهان............
» یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: تغییر نام و مسئولیت‌های جدید سازمان اوقاف مشخص شد
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص ساز و کار اجرایی در اخذ مفاصا حساب از خزانه بابت طرحهای انتفاعی
» شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص امکان برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند(10) ماده (6
» پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳ :: بخشنامه شماره 55/208153 مورخ 12/12/93اداره کل خزانه به خزانه معین استانها
» پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳ :: تصویب نهایی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی
» پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳ :: ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
» چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳ :: بودجه 94 با سقف 800 هزار میلیارد ریال بسته شد
» چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳ :: اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ۴/۱۲/۱۳۹۳
» چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) ...
» سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳ :: شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با ت
» دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ....
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳ :: لایحه ارتقاء مدیریت منابع عمومی دولت تقدیم مجلس شد.
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳ :: واگذاری صدور گواهی‌های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی (بخشنامه شمار
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳ :: وجوه اخذ شده به عنوان سپرده ، وجه اضمان ،وثیقه و یا نظایر آن ها موضوع ماده (41)
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳ :: استفاده از نظریه کارشناسان قوه قضاییه درتعیین بهای اراضی و املاک یا خسارت ناشی ا
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳ :: تغییر صندوق بازنشستگی از تامین اجتماعی به کشوری برای کارمندان رسمی و آزمایشی
» یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳ :: احتساب یا عدم احتساب تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه .....
» شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳ :: قانون مدیریت خدمات کشوری+ آیین نامه ها و بخشنامه ها در یک فایل(به روز شده)
» چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳ :: الحاق بند ه به تصویب نامه های شماره 69451 ت 51047 مورخ 20-6-1393 و شماره 72332 ت
» چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳ :: دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه ...
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: دانشگاه‌ها مجاز به اخذ تسهیلات از بانک‌ها به میزان سقف درآمد سال 93 خود شدند
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: نظام حسابداری بخش عمومی طی نامه شماره 182/40000 مورخ 2/12/1393 ...
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: عدم تأثیر مقررات مربوط به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان و آزادگان در تعیی
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص پرداخت دیون عیدی سالانه و حقوق مرخصی ایام اسارت آزادگان
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: بخشنامه در خصوص اعمال حساب مانده مطالبات دستگاه اجرایی
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض ۵% بهای بلیط از ن
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردا
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض ...
» سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ :: رای شماره 1851 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ....
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: آستانهای مقدس ، مکلف به پرداخت مالیات شدند
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: مهلت مبادله موافقتنامه در سامانه مبادله
» شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلام
» پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۳ :: کدینگ بودجه ای دستگاههای اجرائی مستقر در استان برای صورتحساب های ماهانه ...
» دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: دستورالعمل اجرائی نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات (بخشنامه شماره 145099 مورخ 2
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های ا
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص تقاضا یا عدم تقاضای مفاصا حساب حقوق دولتی در سال های چهارم و پنج
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص شمول اجرای قانون نحوه محکوم به دولت و عدم تامین و...
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص کسر مالیات از پرداخت هایی که از محل اعتبارات خارج از شمول پرداخ
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص تفکیک برخی از اقلام در استعلام هنگام خرید در سقف معاملات متوسط
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند(4) ماده(68) قانون مدیریت خدمات ...
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دانشگا
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص تسری افزایش مرخصی زایمان
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: اطلاعیه اداره طرحهای عمرانی در خصوص درخواست وجه اعتبارات تملک .......
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: اطلاعیه اداره اعتبارات در خصوص دریافت تاییدیه وجوه درآمد حاصل از محل ...
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: اطلاعیه اداره اعتبارات خزانه داری کشور در خصوص ارائه موافقت‌نامه
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام د
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصر
» سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳ :: اطــلاعیــه مـهــــم اداره پرداخت حقوق کارکنان دولت در خصوص زمانبندی پرداخت عیدی
» دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳ :: آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
» دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرد
» دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲
» دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩۳ :: تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص افزایش 25 % بند(الف ( ماده( 29 ) شرایط عمومی پیمان
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص لزوم ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات عمومی
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص کسر کسورات قانونی از وجوهی که به عنوان جبران ......
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: مصوبه هیات وزیران در خصوص برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین نامه اجرایی بند (39) سال 1391 کل کشور
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) -ماده (104) و بند (48) قانون بودجه سال 1392 ...
» یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ :: مبانی قانونی، ممنوعیت ها و محدودیت های تخصیص و پرداخت
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ :: اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، ....
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات
» شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
» پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: دولت مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های درمانی ایثارگران شد
» پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی پروژه‌های عمرانی به سال‌های بعد....
» پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: 2 ماده از قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد
» پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: نظر نهایی نمایندگان درباره تحصیل ایثارگران مشخص شد
» پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: پاداش پایان سال 1393 (عیدی) کارکنان دولت تعیین شد
» پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳ :: استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار
» چهارشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۳ :: پاسخ سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات وجوه پرداختی به افراد بازنشسته
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳ :: دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳ :: ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳ :: دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار
» دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳ :: تسری قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت به بازنشستگان
» یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳ :: نسخه نهایی پیش نویس نظام حسابداری بخش عمومی به همراه اصلاحات مربوط
» یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳ :: نحوه و مبنای محاسبه غرامت دستمزد پرداختی در ایام بیماری کارکنان قراردادی
» یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳ :: پرداخت فوق العاده تضمین به صاحبان جمعان نقدی یا جنسی ماده 39 قانون ....
» یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳ :: استعلام در خصوص چگونگی تنظیم فرم های قرارداد انجام کار معین یا مشخص
» شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳ :: مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح بند 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393
» شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳ :: مصوبه هیات وزیران در خصوص الحاق تبصره 2 به ماده (5) آیین نامه اجرایی بند (الف) و
» شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳ :: مصوبه هیات وزیران در خصوص مصادیق مصرف اعتبارات استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال
» چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳ :: نسخه نهایی نظام حسابداری بخش عمومی در راستای انطباق با استانداردهای مصوب سازمان
» چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳ :: نامه وزیر اقتصاد برای روسای دستگاه های اجرایی کشور
» چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح بند (4) ماده (5)اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
» چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، ...
» چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم
» چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳ :: آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن ضابطه شماره 1-267 (تجدید
» چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳ :: آیین نامه ایمنی راههای کشور (جلد چهارم حاشیه ایمن راه)-ضابطه شماره 4-267(تجدیدنظ
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه‌های شماره 555 مورخ 19/8/1387 و شماره 874-849 مور
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: مقدمه توجیهی طراحی ساختار سازمان به همراه دو نمودار پیشنهادی
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳ :: مجلس قانون کار را اصلاح کرد
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده ...
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳ :: تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) ......
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره .....
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی ...
» یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳ :: بخشنامه برنامه ریزی دقیق جهت وصول یکنواخت منابع و درآمدهای مندرج در قانون ....
» یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳ :: در خصوص طرح و بررسی مجدد اسنادی که سال قبل در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل مطرح
» شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳ :: بسته تدوین برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیکی
» چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳ :: نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران
» چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: مصوبه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: تصویب نامه هیات وزیران در خصوص کاتتر مرکزی از طریق پوست جهت استفاده نوزادان با ر
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: تصویب نامه هیئت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۶۴۳۳/ت۲۹۱۲۱هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدما
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برقراری و وصول عوارض از
» چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت
» چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره۱۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بهره‌مندی از معافیت‌های مالی
» چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به «
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: بخشنامه 88291/54 مورخ 15/5/1390 در خصوص تمرکز وجوه درآمد و ارسال صورت ریز سپرده
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل ساما
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض الحسنه اجاره مسکن برای ...
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی خودرو
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های ...
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: تصمیم جدید هیئت وزیران درباره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: دریافت نظرات و پیشنهادات مستدل و کارشناسی شده دستگاههای اجرایی در خصوص شیوه نامه
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: عدم جواز ارائه پیشنهاد مبنی بر تغییر در بندها و لایحه بودجه سال 1394
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: نامه اداره کل دیوان محاسبات استان کرمانشاه به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور در
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: پرداخت دودرصدی بهای خدمات سوخت گیری به شرکت فرودگاه های کشور متناسب با میزان پرد
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: افزایش بیست درصدی رقم مندرج در ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (118) ، بند (الف)
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: افزایش رقم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) .
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی ...
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاهای فرهنگی موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال..
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳ :: اصلاح جزء (الف) بند (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۹۴۸۸۲/ت۵۱۱۲۳هـ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳
» پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
» چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳ :: بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 25. مقایسه ماده واحده و تبصره های ......
» چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳ :: دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: مجموعه مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر قانون، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه ها و دست
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: اصلاح جزءهای (الف) و (هـ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در مورد عدم شمول مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به...
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شمار
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۴۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری معافیت مالیاتی
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ ـ
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نا
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش فوق‌العاده اشتغال خا
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: بخشنامه ضرورت هماهنگی دستگاه ها با شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در ضمینه تصم
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری
» یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳ :: اعلام مشمولین و نحوه استفاده از دو هفته مرخصی زایمان ویژه مردان
» یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳ :: بخشنامه شماره شماره: 54/2059/78513معاون محترم هزینه و خزانه دارکل کشور .....
» شنبه ٦ دی ۱۳٩۳ :: مصوبه طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی در استان قم
» شنبه ٦ دی ۱۳٩۳ :: پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
» پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال 93
» پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲
» پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳ :: شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
» چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳ :: طرح یکنواخت سازی گواهی جبهه رزمندگان(بخشنامه معاون توسعه مدیریت و ......
» دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳ :: تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
» دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳ :: راهنمای بکارگیری دستورالعمل های حسابداری مطالبات پیمانکار بابت ....
» یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳ :: جدول زمان بندی آموزش نظام حسابداری بخش عمومی
» یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳ :: کدینگ پیشنهادی حسابهای کل و معین نظام حسابداری بخش عمومی
» پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳ :: تائید اساسنامه صندوق ملی محیط زیست توسط شورای نگهبان
» پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳ :: نحوه توزیع اعتبارات یارانه بخش مسکن در سال 1393 و اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و
» پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳ :: تصویب طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شورای عالی اداری
» پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳ :: اصلاح بند (د) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ک
» چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳ :: تاکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی مبنی بر ضرورت اجرای نظام حسابداری بخش عمو
» چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳ :: تاکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی مبنی بر لزوم همکاری دستگاههای ......
» چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳ :: نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی .....
» چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳ :: مصوبه هشتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، ......
» چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۳ :: نحوه محاسبه بیمه مربوط به قرارداداهای تحقیقاتی و پژوهشی
» سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۳ :: دستور العمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی
» دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳ :: لایحه بودجه سال 1394 کل کشور
» پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳ :: بخشنامه ضرورت پاسخ به انتقادات رسانه ها در چارچوب کلی ابلاغی آیین نامه ....
» چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳ :: اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح ق
» سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳ :: مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگ
» سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳ :: مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه های
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: با تصویب مجلس ،وزارتخانه‌ها و موسسات مجاز به فروش اموال مازاد خود شدند
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: تایید اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران توسط شورای نگهبان
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص شرکت‌های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع م
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص پیگیری تقسیم کار و پایش اجرای ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توس
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایا
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق‌العاده ویژه
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و ع
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ـ ۱۸
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمه‌گر
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: رأی شماره۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محل
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ :: اصلاح بند (۲) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت۲۶۳۹۱هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳ :: احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتی (رأی شماره ۱۱۲۷ مورخ ۷/۷/
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳ :: مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشوئی
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳ :: دستورالعمل بند(ز) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور مورخ 27/8/1
» چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳ :: نظر شورای نگهبان درباره طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری ...
» چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 96260/ت 5190 ه مورخ 25/8/1393 در خصوص مطالبات پیمانکاران وزارت راه و
» چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳ :: تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده ....
» چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳ :: آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
» چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳ :: چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳ :: کتاب نقشه راه توسعه دولت الکترونیک
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 93199/ت50203 ه درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره 49121/ت40060 ه مورخ 5/4
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره
» چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳ :: اصلاح پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ 1393/07/01
» سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳ :: شکایت دیوان محاسبات از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رد شد
» سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳ :: آخرین تغییرات لایحه دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳ :: اطلاعیه عملکرد شش ماهه تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳ :: شرایط برقراری حقوق بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مشخص شد
» یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳ :: اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
» یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳ :: دستورالعمل حسابداری کسری ابواب جمعی برداشتی به موجب احکام صادره
» پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ.
» پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به..
» پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت.
» پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳ :: اصلاح جداول شماره ۱و ۲اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات .
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳ :: مرحله دوم ورود اطلاعات به سامانه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳ :: اطلاعیه به تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته درباره مهلت ارائه
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳ :: مصوبه هیئت وزیران در خصوص تکالیف وزارت امور اقتصادی برای خروج غیر تورمی از رکود
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 85301/ت50936ه مورخ 28/7/1393 در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی
» چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳ :: حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای ...
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳ :: عدم شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها در موضوع تبدیل وضعیت استخدامی
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳ :: اظهار نظر مجمع مشورتی حقوقی سازمان بازرسی در خصوص.....
» سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳ :: نظر شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح ماده 5قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
» یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳ :: فرمهای تحویل و تحول ماده 97 قانون محاسبات عمومی
» یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳ :: نظام حسابداری بخش عمومی
» شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳ :: آئین نامه ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
» پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳ :: تصویب نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت ها به خزانه....
» چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳ :: تصویب طرح نحوه به‌کارگیری و انتصاب افراد در مشاغل حساس
» چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه معاونت برنامه ریزی به کلیه دستگاه‌های جدول(5) قانون بودجه سال 1393
» سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳ :: اهم پرسش و پاسخ‌های مطرح‌شده (تا تاریخ 26/7/1393)در خصوص استقرار نظام بودجه‌ریزی
» سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳ :: اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایر
» دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳ :: مخالفت مجلس با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
» شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع استفاده از مزایای ......
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال ح
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه در خصوص فروش اموال غیر منقول
» دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در رابطه با درج تبصره جدید
» دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده
» شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ :: ابلاغ ضوابط جدید استخدام در دستگاه‌های اجرایی + متن کامل بخشنامه
» پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه در خصوص گزارش دهی منظم اقدامات انجام شده در چهارچوب سیاست های ابلاغی دول
» پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری
» پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) .......
» پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳ :: نحوه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی
» پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳ :: اصلاح تصویب نامه شماره 15365/ت36005 هـ مورخ 5/2/1386 و اصلاحات بعدی آن
» چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳ :: متن کامل نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه شماره53/115214 مورخ 1393/07/12 اداره کل نظارت ........
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳ :: تفاهم نامه مشترک بین وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات ...............
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص بافتهای فرسوده شهری
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: پیش نویس اولیه نظام حسابداری بخش عمومی
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: لزوم بکارگیری امکانات جدید سامانه مناقصات الکترونیکی دولت
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: پرسشنامه ارزیابی کارمندان دولت
» پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه
» دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳ :: ایراد مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص .......
» یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳ :: آئین نامه اجرائی اصلاح ماده 56 قانون الحاقی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
» یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳ :: تایید طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
» یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳ :: آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور
» یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳ :: اجرای حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرائی
» یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳ :: لزوم بکارگیری امکانات جدید سامانه الکترونیکی مناقصات
» یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه به دانشگاه ها - مراکز و موسسات علمی آموزشی پژوهشی مشمول بند (ب) ماده 20
» چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور
» چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳ :: حسابداری دریافت و پرداخت وجوه حاصل از کاشناسی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
» چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳ :: بخشنامه در خصوص خدمات نقشه برداری
» چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳ :: دستورالعمل های تهیه برنامه
» سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳ :: اطلاعیه دوره های آموزشی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: بخشنامه 84251/55 مورخ 25/05/1392 در خصوص انتقال وجه به حسابهای دولتی
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: نحوه اعمال حساب و شناسایی اوراق مشارکت واگذار شده در مقابل تعهدات به پیمانکار
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: بخشنامه راجع به کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی و پر
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی .....
» سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳ :: چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: تصویب نامه هیات وزیران در خصوص انتشار اوراق مشارکت ....
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: نحوه تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک مشخص شد
» یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳ :: اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشو
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال قید «داشتن
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال قید «داشتن
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کل
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
» سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶)
» سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶)
» سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان کریم یاوری و علی‌اصغر یوسف‌نژاد در هیأت حمایت از
» سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان کریم یاوری و علی‌اصغر یوسف‌نژاد در هیأت حمایت از
» پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ :: اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور
» پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در مورد ابلاغ اعتبار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در هر یک
» پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ذخیره‌سازی مرخصی موضوع..
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۱۰۶۶ ـ ۱۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه اطلاق پرداخت
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طب
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۴۰۹ الی ۴۱۵ و ۵۷۴ ـ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تسری قا
» دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ ۵ ـ ۴ دستورالعم
» شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافا
» شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارز
» شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
» شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
» یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳ :: تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
» یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳ :: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌، پنج مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام
» یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳ :: نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی
» یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳ :: بخشنامه معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به کلیه دستگاههای م
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: رأی شماره۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده ج
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتم
» شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۱۵۴ـ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: استفساریه مجلس شورای اسلامی درباره تأمین هزینه‌های درمانی ایثارگران و افراد تحت
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: تشریح دستاورد های ده ماهه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از سوی د
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا
» چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ :: الحاقیه به تصمیم‌نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در خصوص مؤسسات مالی و.
» یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه..
» یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳ :: پذیرش هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی.
» یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمانروش ساختمان
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ :: رأی شماره۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه.
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ :: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی ج
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵/
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌ ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری ....
» شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نگاهی اجمالی به مالیات بردرآمد حقوق
» چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: برنامه عملیاتی سال 1393 دستگاه‌های اجرایی استان
» چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1393 دستگاه‌های اجرایی استان
» چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بخشنامه مهم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاههای اجرائی
» چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بخشنامه ۱۹۴۱۸ /۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ۸۳/۱۱/۷(در خصوص حق بیمه های درمانی ......
» چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: مصوبه برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: اهم مهلت های مقرر در برخی از مواد قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نظریه شماره (1065) ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در خصوص ...
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: نامه شماره 226761 مورخ 28/12/92 جناب آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصادی
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: پیش نویس شرح خدمات مطالعات نقطه پرتصادف راه ها
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و..
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جه
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جه
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین تکلیف استخدامی
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بخشنامه مربوط به اجرای کامل سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: دریافت فرم خام درخواست وجه اختصاصی و شرکت های دولتی(نسخه 2)
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: تکمیل جدول پیش بینی هزینه های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته ........
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ـ ۳۱/۱/۱۳۹3رئیس قوق قضائیه
» پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۲۲/ت۲۷۵۱۸هـ مورخ 29/10/1382
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: غییر عبارت بند (هـ) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392 ...
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: خلاصه احکام قانون بودجه و ضوابط اجرایی سال 1393
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: تصویب نامه نقشه راه اصلاح نظام اداری
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه .....
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه.......
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه.......
» دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 3000/ت 50452 ه مورخ 20/1/93 در خصوص افزایش سقف کمکهای بلاعوض .....
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 192437/ت 50393 ه مورخ 28/12/92 در خصوص تکالیف وزارت نیرو ....
» شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳ :: طرح استفساریه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
» شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳ :: نامه وزارت کار ،تعاون ورفاه اجتماعی در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله مندی ....
» شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳ :: استاندارد حسابداری بین المللی جدید
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل ..
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق ....
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از.
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج .....
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ...
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه معافیت حقوق سال 1393
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه معافیت مالیاتی سال 1393
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه خزانه در خصوص دریافت نرخ آب‌بهای شهری توسط وزارت نیرو از طریق ...
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: قانون اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها ......
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ......
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳
» دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه مربوط به وضعیت اقلام پیش پرداخت و علی الحساب سنوات قبل و همچنین ......
» یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳ :: اجازه پرداخت فوق‌العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ....
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: "آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1393 کل کشور"
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 192308/ت 50326 ه مورخ 28/12/92 در خصوص فروش یا واگذاری سهام شرکتهای
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 190238/ت 50227 ه مورخ 25/12/92 در خصوص تامین .....
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 188986/ت 50322 ه مورخ 24/12/1392 در خصوص پرداخت ....
» شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ :: اطلاعیه مهم نحوه ارسال گزارش عملکرد بودجه استانها
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: جداول و دستورالعمل های موافقتنامه های هزینه ای سرمایه ای سال 1393
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ :: جداول و دستورالعمل های موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌های 1392 و 1393 سطح ملی (بخشنامه شماره 21081/9
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاحیه دستورالعمل اجرایی روش ابلاغ اعتبار
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 185771/ت 49738 ه مورخ 17/12/92 در خصوص آیین نامه چگونگی هزینه وجوه ح
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 192301/ت 50351 ه مورخ 28/12/92 در خصوص آیین نامه اجرایی بند م تبصره
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 183302/49854 مورخ 11/12/92دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 190236/ت 50323 ه مورخ 25/12/92آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 17 قانون
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: مصوبه شماره 190244/ت 50323 ه مورخ 25/12/92 در خصوص آیین نامه اجرایی ....
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: نحوه تهیه و تنظیم اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال 1391 و سنوات قبل در استانها
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: فایل جدید به روز رسانی عملکرد بودجه استان (SP.21 ) بابت اصلاحیه ....
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد......
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد......
» دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشوربه کلیه ذیحسابان دستگاههای ...
» یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ :: اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق‌بیمه از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی
» یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
» شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهوربابت اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین نامه حقوق در سال 1393
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در خصوص افزایش تعرفه‌های گاز
» دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه در مورد اقدامات وزارت نیرو با هدف توسعه رقابت.....
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاحیه دستور العمل اجرائی روش ابلاغ اعتبار ماده (75) قانون محاسبات عمومی
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ .....
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: ابلاغ اعتبارات قانون بودجه سال 1393 دستگاههای اجرائی مندرج در جدول 7
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: ضوابط اجرائی بودجه سال 1393 کل کشور
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: موارد عدم شمول ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1393
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: بخشنامه مهم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.....
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی شماره ۱۰۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال .......
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: رأی شماره۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور .....
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ...
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: تصویب‌نامه درخصوص تأمین و پرداخت صددرصد هزینه‌های درمانی.....
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: الحاق عبارت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در بند ....
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق....
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و.....
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاح بند (هـ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲
» یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ :: دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: آئین نامه بند (ب)تبصره 13 قانون بودجه سال 1393 کل کشور
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی نشریه شماره 654
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢ :: ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
» یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢ :: بخشنامه دستمزد سال 1393
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: گزیده ای از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: بیانیه مفاهیم نظری حسابداری واحد گزارشگر و گزارشگری
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: اهداف گزارشگری مالی
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: استانداردهای حسابداری دولتی- عناصر صورتهای مالی
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: در راستای ماده (94) قانون محاسبات عمومی کشور و به منظور ...
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۹۱۴ الی ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ....
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۹۲۱ الی ۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ....
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۷۷۸ الی ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع......
» پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢ :: اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: نحوه تعیین مالیات بر درآمد کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: کتاب قانون تامین اجتماعی و آئین نامه های اجرائی آن
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: بخشنامه شماره 184712/49934 مورخ 13/12/92 در خصوص آیین نامه .....
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: مصوبه شماره 184738/ت 50273 ه مورخ 13/12/92 پرداخت حق الزحمه ناجیان غریق
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشوردررابطه بابند116قانون بودجه سال1392
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های ....
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ......
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ......
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین .....
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال 1393
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول .....
» چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ :: نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: آیین نامه و دستورالعمل اعتبارات پژوهشی سال 92 و 91
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و........
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق ......
» یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢ :: اصلاح ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 16(سرمایه گذاری در املاک)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 15(ابزارهای مالی:افشاء و ارائه)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 14(رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 13(اجاره ها)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 12( موجودیها)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 11(پیمانهای ساخت)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری عمومی شماره 10(گزارشگری مالی در اقتصاد تورمی)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 9(درآمدهای عملیاتی ...)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 8(منافع در مشارکتهای خاص)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: استاندارد بین المللی حسابداری شماره 7(سرمایه گذاری در واحدهای وابسته)
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب نامه هیبئت وزیران در خصوص برف مازندران و گیلان
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢ :: آئین نامه اجرائی گواهی نامه های متخصصان ................
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢ :: جدول نمونه خلاصه گزارش وضعیت دریافت و پرداخت ....
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢ :: بخشنامه 20245/55 مورخ 1392/12/12به خزانه معین ادارات ......
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢ :: جدول نمونه خلاصه گزارش وضعیت دریافت و پرداخت ......
» چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢ :: قانون بودجه سال 1393 کل کشور
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: بخشنامه مهم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی .......
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: نظر دیوان محاسبات کشور راجع به ماده (42) شرایط عمومی پیمان
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: بخشنامه 199324/55 مورخ 29/11/92 در خصوص الزام رعایت تکالیف .......
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی .....
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی ......
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢ :: خدمات آنلاین کارمندان دولت ( دولت الکترونیک )
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده .......
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: راهنمای اجرای کنترلهای داخلی در مبحث فعالیتهای کنترلی و ......
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: مصوبه شماره 174023 / ت 50169 ه مورخ 1392/11/20 در ......
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: مصوبه شماره 175775/ت 50202 ه مورخ 22/11/92هیات وزیران در خصوص تخصیص هفتصد میلیار
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: مصوبه شماره 175777/ت 50212ه مورخ 23/11/92 هیات وزیران در .....
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: نفی صلاحیت دیوان به ..........
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب .....
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت ......
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: چک لیست رعایت قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: چک لیست عمومی رعایت مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 66
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: کتاب الکترونیک مجموعه بخشنامه‌های مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پو
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: چک لیست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/11/12
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: قانون مبارزه با پولشویی
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: چک لیست قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرائی آن
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: چک لیست دریافت های عمومی (شیوه های کنترل و آزمون رعایت روشها)
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: چک لیست فعالیت های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات (دریافت های عمومی)
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: چک لیست فعالیت های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات (اعتبارات هزینه)
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال .....
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال......
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به .....
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص خدمات دندان‌پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی ......
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: نحوه اعمال مجازات بند (ح) ماده 9 .......
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1392/11/30 مجلس شورای اسلامی)
» شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ :: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از ......
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: ابطال بند یک بخشنامه شماره 5 سازمان تأمین اجتماعی
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال 1391
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: نظر دیوان محاسبات در خصوص اعتبار قبوض صادره توسط سامانه های کارتخوان (POS)
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: نظر دیوان محاسبات در خصوص تاییدیه صادره توسط سامانه های ساتنا و پایا
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال 1393 در مجلس شورای اسلامی
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 22 آئین نامه اجرائی .......
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: جدول کارمزد خدمات بانکی
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ :: ارائه پیشنهادات کاربردی در زمینه اجرا و راهکارهای ......
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: لغو تصمیم‌نامه‌های شماره ۱۰۱۰۰۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و .........
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۹۶۶/ت۴۹۸۵۱هـ مورخ 1392/11/20
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1393
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢ :: قانون بودجه سال 1393(راائه شده توسط مجلس)
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢ :: فرم مشخصات دیون دستگاههای اجرائی
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: چک لیست فعالیت های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات (اعتبارات هزینه)
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: چک لیست ارزیابی نظارت
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: چک لیست فعالیت های کنترلی و اطلاعات و .....
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: چک لیست ارزیابی محیط کنترلی
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: چک لیست ارزیابی ریسک
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢ :: چک لیست فعالیت های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات (بودجه شرکت ها)
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها وموسسات دولتی ........
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: مصوبه اصلاح قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: مصوبه هیات وزیران در خصوص تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و .......
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: فرم خام درخواست وجه اختصاصی
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: ابلاغ بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی: عدم ابطال دستورالعمل پرداخت ویژه متخصصین .....
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای .......
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۷۳۲ـ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ......
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال............
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (۱۰)
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ :: قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای .......
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢ :: پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح بند (ث) تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۵/ت۴۸۷۱۶هـ مورخ .......
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ........
» پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه شماره 11884/51 مورخ 7/8/92 به سازمانهای اموراقتصادی .......
» پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه شماره 51/14626 مورخ 10/9/92 در خصوص افزایش قیمت .......
» پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢ :: تعیین تکلیف خودروهای با پلاک دولتی در اختیار شرکتها و موسساتی ........
» پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه شماره 10535/51 مورخ 13/8/92 به سازمانهای ......
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع .......
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع .......
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده ........
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره..
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢ :: نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه بانک مرکزی در خصوص لزوم انسداد حساب بانکی ........
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢ :: الزام به اجرای ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: دستورالعمل تعرفه های خدمات نقشه برداری-سال92
» یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه در خصوص هزینه های درمانی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه.....
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ........
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: کتاب مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: قانون تفسیر جزء (۱ـ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع .........
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام ........
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ...........
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .............
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح بند (ث) تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۵/ت۴۸۷۱۶هـ مورخ 1392/07/14
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ مورخ 1388/08/03
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ مورخ 1392/07/30
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاحی ماده 1 آئین نامه اجرائی .......
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: اصلاحی تبصره 2 ......
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ :: زمانبندی دریافت درخواست وجه های عیدی و حقوق بهمن و اسفند ماه 1392
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ :: کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور تصویب شد
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ :: دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
» چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه مدیر کل خزانه .....
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه در خصوص برقراری فوق العاده ویژه _خبره-عالی
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه در خصوص ذخیره فنی درمان
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: بازنگری دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بالامحل موضوع مواد (8) و (58) قانون محاس
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: فرمت تهیه فایل حقوق بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه 172624/55به تاریخ 18/10/1392 قابل توجه دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه در
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فار
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص لغو بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱،..
» سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره۶۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۱
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأم
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۶۹۶ ـ ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و م
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «
» شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 101959/ت/29403 مور
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: نظر قعطی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت محترم وزیران موضوع آئین نامه
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب آیین نامه اجرائی بند 42 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با انتشار ا
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک به صورت کتبی
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق-نشریه 650
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: نظریه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 101959/ت/29403 مورخ 6/5/1392 هی
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشوردرخصوص نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژو
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: نظر شورای نگهبان در خصوص احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: استاندرادهای مصوب حسابداری دولتی (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی)
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: پیش نویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگویی (استاندارد شماره ۲۴۰۰)
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: پیش نویس استاندارد اصول اخلاق حرفه ای حسابرسی (استاندارد شماره ۲۳۰۰)
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: پیش نویس اصـول استـقلال ( استاندارد شماره ۲۱۰۰ )
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: پیش نویس بیانیه اصول بنیادی حسابرسی ( استاندارد شماره ۱۰۰۰)
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ :: پیش نویس استاندارد کنترل کیفیت در دیوان محاسبات
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر د
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به ..
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجا
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع ش
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تداخل حریم بروات با محدوده شهرک
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافت
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح انتقال پادگان تبریز
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند 134 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
» پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢ :: تبدیل وضع نیروهای شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دولت ممنوع شد
» چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان به دریافت حق مام
» چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات
» چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط ب
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۶۶۵ ـ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده۲۵
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: بخشنامه در خصوص مطالبات معوق شرکتهای هواپیمایی
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پیشنهاد تخصیص اعتبار حوادث غیر مترقبه
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: موافقت دیوان محاسبات کشور با اصلاح بند (5) دستورالعمل ماده 75 قانون محاسبات عموم
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با.
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی.
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲) آیین‌نامه مدیری
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره جزء ۱ بند «
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آی
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «
» شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: اصلاح رقم (۲%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب‌ن
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرار
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی..
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۶۲۰ و ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال حکم بازخریدی .
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: شرح ردیفهای رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق رسته نیرو در سال 1392
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص سبد کالای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون.
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۱ـ ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ در خصوص گندم و آرد
» شنبه ٧ دی ۱۳٩٢ :: اصلاحیه بند ج ماده ۹ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات.
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۴) و (
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: تکمیل بند ۵ ـ ۲ ماده ۲ مصوبه سیاست‌های سوادآموزی
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: اساسنامه «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء»
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: اصلاحیه دادنامه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه..
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی باف
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای اقتصاد
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص م
» سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ :: طرح قانون محاسبات عمومی
» سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ :: دستورالعمل بند 116 قانون بودجه 92
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ :: مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته ا
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: تمدید مهلت مقرر در بند (۱) تصمیم‌نامه شماره ۱۶۳۳۳۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلا
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الز
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ :: ابطال تصویب نامه شماره 112907/ت 28339ه مورخ 16/7/1386 هیئت وزیران که بیان داشته
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهوربه کلیه دستگاههای اجرایی،موسسات وشرکتهای دولتی درخ
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از بند یک و ا
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ا
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودژ
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زنگی‌آباد
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فاریاب
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی ح
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کدکن
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: اصلاحیه دادنامه شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: بخشنامه وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات در خصوص مصوبات کار گروه فناوری ارتباطات
» چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاون حقوقی رئیس مجهور در خصوص ارائه پاسخ قانون به مراجع قانونی و نظارتی
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: تنفیذ تصویب نامه تعرفه خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای اجرا در
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: تنفیذ آیین نامه اجرایی بند(100)قانون بودجه سال90 به عنوان آیین نامه اجرایی بند(9
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: گزارش بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه های عمرانی ملی ۱۳۹۱ و 1392
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست..
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص مبنای کسر حق بیمه
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: بخشنامه دبیر هیات دولت در خصوص واگذاری اموال غیر منقول
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول کم
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون ام
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ا
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: تنفیذ تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه احراز رابطه کار بین کارگر
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: دستورالعمل شرکت در مناقصه
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی نشریه شماره 108 (تجدیدنظر اول)
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ :: اصلاح ماده (۲۷) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیری
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوردررابطه بادستورالعمل نحوه رس
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاههای اجرایی
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ م
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۵۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نح
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامت وهماهنگی دستگاههای اجرایی
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نفت به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ج
» شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: تبصره 3 بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول ...
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: تعرفه های خدمات مشاوره - سال 1392
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست.
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگ
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۴۶۸ـ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقای
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شم
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۴۹۰ ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصا
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ :: کتاب قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه های اجرایی آن
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران و
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢ :: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢ :: قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: اهداف آموزش عمومی قرآن کشور
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن ک
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرائی آنها
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: بخشنامه در خصوص اجرائی نمودن بند 8 ضوابط اجرایی بودجه و تایید آمار نیروی انسانی
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: قانون مدیریت خدمات کشوری
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: قوانین محاسبات عمومی ،برنامه جهارم و پنجم توسعه ،مالیات بر ارزش افزوده
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شه
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۳، ۲ و ۵ اولین جل
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: پیش نویس استانداردهای حسابداری دولتی(تدوین شده توسط سازمان حسابرسی)
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: استانداردهای مصوب حسابداری دولتی (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی)
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری‌ها
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: اصلاح تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کم
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: شیوه نامه اجرایی ثبت تجربیات و توانمندی های مدیران حرفه ای
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص گسترش و توسعه کمی
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص فوق العاده ویژه کا
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢ :: اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص لغو بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ۲/۵/۱۳
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلا
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۴۴۰ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شم
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: نحوه تامین هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: قانون تفسیر بند(ب) ماده 44قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: آیین نامه جدید رتبه بندی سال 92
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان..
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۴۵۷ـ۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اصلاح تاریخ بازنشستگی
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارج
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۴۳۱ـ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۵
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ ط
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: نظریه معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص قسمت اخیر ماده (
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: رای دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلام
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ :: قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرا
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص لغو طرح مهرآفرین
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده.
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و
» شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢ :: اصلاحیه دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢ :: پیوست های بخشنامه بودجه سال 1393
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢ :: برآورد مطالبات پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص پیشنهاد جهت در ج در بودجه93
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: بخشنامه بودجه سال 1393(بخشنامه رئیس جمهور)
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: الحاق یک تبصره به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عموم
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ :: اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: اصلاح جزء «د» بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای..
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: بخشنامه تهیه عملکرد بودجه موضوع ماده 35 قانون برنامه و بودجه
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری نشریه 642 ابلاغ 17/07/1392
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته نشریه شماره 64
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص مطالبات خدمات درمانی
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: دستورالعمل اجرایی نحوه وصول درآمدهابااستفاده ازسامانه دریافتهای الکترونیکی وجوه
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: رأی شماره۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان
» سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به &#
» دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢ :: با رأی مجلس؛مستمری بازنشستگان براساس میانگین بیمه‌پردازی 2سال آخر با‌شد
» یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢ :: مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: بخشنامه در خصوص کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: کلیه دستگاه های اجرایی، موضوع جدول (5) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: راهنمای تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای خاکی و سنگریز -نشریه 624 ابلاغی 7/7/1392
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: بخشنامه موکد ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: اصلاح جداول یک تا هفت آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنام
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقو
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبی
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه.
» شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢ :: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبی
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: راهنمای پرداخت اینترنتی لیست حق بیمه کارفرمایان
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: بخشنامه شماره53024/92مورخ23/6/92معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوردر خ
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: بخشنامه افزایش بن کارگری
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: ابلاغیه الزام بکارگیری سامانه مناقصات الکترونیکی دولت
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: رأی شماره‌های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در..
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: لغو تصویبنامه در خصوص تشکیل ستاد اجرائی توسعه بخش معدن استان
» شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢ :: نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ابلاغی 23/06/1392
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ :: ضوابط بخشودگی جرائم تاخیر تادیه حق بیمه و ارسال لیست
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ :: چگونگی انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به تامین اجتماعی
» چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢ :: نظریه‌های‌رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به 
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: افراد مشاور و پیمانکار درPMN قبلی
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده برحسب رشته و پایه
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: مشاوران تشخیص صلاحیت شده برحسب تخصص و پایه
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: دستورالعمل انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال1392
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: اسامی شرکتهای صلاحیت دار جهت آموزش و اجرای پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: فرمهایب موافقتنامه اعتبارات هزینه ای
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: دستورالعمل تکمیل موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: فرمهای موافقتنامه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢ :: دستورالعمل موافقتنامه هزینه ای
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 104615/ت48729 هـ مورخ
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: اصلاح ضوابط نحوه ارتقای کارمندان از خبره به عالی
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال ت
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال ت
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ :: قانون بودجه 92
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ :: ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ :: نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: ابلاغ 15 فهرست بهای واحد پایه سال 1392 در تاریخ 27/03/1392
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: تعدیل و مابه التفاوت 3و 4 سال 1391
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل - نشریه 629 - ابلاغی 19/4/92
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره 101) - تجدید نظر دوم ابلاغی 13/5/1392
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) نشریه شماره 261 (تجدید ن
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: اصلاح بند (۱) تصویب نامه درخصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: اصلاح آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توس
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب های بانکی وزارت راه
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: ابطال مصوبه / بخش نامه : بند 2 دستورالعمل شماره 8937/47/511 ـ 17/4/90 چهل و یکمی
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 – 1390)
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی موثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخری
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: ابطال ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصر
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغل
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: تصویبنامه هیات وزیران
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: تصویبنامه هیات وزیران- ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 کل کشور