اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/10/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، بند 5 الحاقی ماده یک، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2_ بند الحاقی 6 ماده 41، با توجه به اینکه اصلاحی به عمل نیامده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً‌ نامه رئیس محترم دفتر رئیس محترم جمهور رافع ایراد سابق این شورا نمی‌باشد.

مستندات


مصوبات مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه

این مصوبات برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفته است

دریافت فایل 


بخشنامه آخرین مهلت پذیرش مدارک مربوط به تسویه اسناد خزانه اسلامی نوع دوم

آخرین فرصت پذیرش مدارک و مستندات ارسالی درچهارچوب دستور العمل‌های مربوطه به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی (موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395) با نماد معاملاتی سخا(1)  1395/10/5 و برای اسناد خزانه اسلامی با نماد معاملاتی سخا (2) 1395/11/5تعیین می‌گردد. بدیهی است شرکت فرابورس ایران به مدارک و مستندات دریافتی پس از تاریخ‌های یاد شده ترتیب اثر نخواهد داد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در این خصوص تمهیدات لازم را به نحو مقتضی اتخاذ نمایند.

لینک خبر 
نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

کنترل های حسابرسی هوشمند مربوط

کنترل های حسابرسی هوشمند مربوط به نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری

نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (1) ماده (4) دستورالعمل شماره 200/11942 مورخ 1390/5/2 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور موضوع اعطای یک طبقه تشویقی به کارمندان

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

دستورالعمل حسابداری بند(ج) ماده (۲۴) قانون الحاق

ابلاغ دستورالعمل حسابداری بند(ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

ابقای کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری در کنار شوراهای راهبری توسعه مدیریت

ابقای کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری در کنار شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی واستانها

دریافت فایل 


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه 
سال 1395موضوع تصویبنامه شماره 69348/ت53410 ه مورخ9 شهریور 1395
دریافت فایل ها

طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شورای نگهبان طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

دریافت فایل 


بخشنامه سازمان حسابرسی

بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دریافت فایلبخشنامه شماره 946198 مورخ 1395/10/18 سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه شماره 946198 مورخ 1395/10/18 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرائی و استانها

دریافت فایل 


ابلاغ بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1395 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور

ابلاغ بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1395 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور

آثار نتایج ارزیابی عملکرد:

①← اعطای فوق العاده کارآیی و عملکرد

②← شرط برخورداری مدیران و کارمندان از هر گونه پاداش (به استثنای پاداش ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری)

③← مبنای محاسبه ارزیابی رییس دستگاه
④← کسب امتیاز در جشنواره شهید رجایی (ملی و استانی)
 
دریافت فایل 

اطلاعیه بانک مرکزی

اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ سفته های سفید امضاء و استفاده مجدد از سفته های اخذ شده به عنوان تضمین

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص چگونگی تسری ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده

دریافت فایل 


دادنامه شماره 720 مورخ 23/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت فایل 

نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی

دریافت فایل


تعیین جریمه برای تردد وسایل نقلیه

تعیین جریمه برای تردد وسایل نقلیه بدون گواهی معتبر معاینه فنی در کلیه نقاط کشور.

باعنایت به ردیف 63 جدول پیوست تصویبنامه شماره 165879/ت50368ﻫ مورخ 1394/12/17 هیأت محترم وزیران، نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی 500/000 ریال، در سایر شهرها مبلغ 300/000 ریال و در روستاها و راه‌های روستایی مبلغ 200/000 ریال است.مطابق ردیف 63 جدول پیوست تصویبنامه شماره 165879/ت50368ﻫ مورخ 1394/12/17 هیأت محترم وزیران، نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی 000 /500 ریال، در سایر شهرها مبلغ 300/000ریال و در روستاها و راه‌های روستایی مبلغ 200/000 ریال تعیین شده است.


تعیین جریمه برای تردد وسایل نقلیه مشمول سن فرسودگی

تعیین جریمه برای تردد وسایل نقلیه مشمول سن فرسودگی در هر 24 ساعت یکبار در کلیه نقاط کشور.

باعنایت به تصویبنامه شماره 106546/ت53172ﻫ مورخ 1395/08/27 هیأت محترم وزیران، تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در هر 24 ساعت یکبار 500/000 ریال است.مطابق تصویبنامه شماره 106546/ت53172ﻫ مورخ 1395/08/27 هیأت محترم وزیران، تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی در کلانشهرها در زمره تخلفات رانندگی محسوب و میزان جریمه آن در هر 24 ساعت یکبار  500/000 ریال تعیین شده است.  


تأیید ۷۶ مصوبه دولت از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ (15 آبان ماه) تا (4 دی ماه سال جاری) از مجموع 77 تصویب نامه دولت، تعداد 76 مصوبه عدم مغایر و 1 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

تصویب نامه های 14 گانه هیأت محترم وزیران به شماره های 96609-ت 53626ک مورخ 8-8-95، 96112-ت 53626ک مورخ 8-8-95، 96886-ت 53626ک مورخ 9-8-95، 96876-ت 53626ک مورخ 9-8-95، 96878-ت 53626ک مورخ 9-8-95، 96881-ت 53626ک مورخ 9-8-95، 96889-ت 53626ک مورخ 9-8-95، 97996-ت 53626ک مورخ 10-8-95، 97983-ت 53626ک مورخ 10-8-95، 97981-ت 53626ک مورخ 10-8-95، 97991-ت 53626ک مورخ 10-8-95، 97984-ت 53626ک مورخ 10-8-95، 97977-ت 53626ک مورخ 10-8-95، 97986-ت 53626ک مورخ 10-8-95، موضوع «تعیین وضعیت اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد»،

«1- نظر به اینکه:

اولاً- به موجب صدر ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، -مصوب 20-2-1395- «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی ... ممنوع می باشد»،

ثانیاً- تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون مذکور که مقر می دارد: «کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.»

ثالثاً- براساس ماده واحده «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» -مصوب 1373- با اصلاحات و الحاقات بعدی، «... هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود» و به موجب تبصره 4 ذیل ماده واحده همین قانون، نیز «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و ... ممنوع است.»

2- نظر به مراتب فوق و از آنجا که کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های پیش بینی شده در قوانین پیش گفته می باشند.

بنابراین اطلاق عبارات مندرج در متن مصوبات صدر الاشاره ناظر به جایگزینی یا تمدید عضویت آقایان به اسامی نامبرده شده در هر یک از تصویبنامه ها به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی از این حیث که بازنشستگان با بازخرید شده های دستگاه های اجرایی را شامل می گردد مغایر با «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» است و از حیث مجاز شمردن تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان فعلی در دستگاه های اجرایی از جمله کارکنان و اعضای هیأت مدیره در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» می باشد.


شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395 ( بخشنامه شماره 95/929318 مورخ 1395/10/11 سازمان برنامه و بودجه کشور )

دریافت فایل 


← صفحه بعد