اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

بخشنامه شماره 1130740 مورخ 1396/02/02 سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اصلاح بخشنامه موضوع نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٥:۳٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

مالیات حق واگذاری محل( سرقفلی ) در سال 1396

بخشنامه شماره 941/232/ص مورخ 1396/01/29 سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات حق واگذاری محل( سرقفلی )

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 200/96/8 مورخ 1396/01/30 سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره 200/96/8 مورخ 1396/01/30 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1396

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

نامه دیوان محاسبات کشور درخصوص مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک

نامه دیوان محاسبات کشور درخصوص مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 95

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 57/8302 مورخ 1396/01/26

بخشنامه شماره 57/8302 مورخ 1396/01/26 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص انتشار اسناد خزانه

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٦:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

افزایش حقوق بازنشستگان

تصویب نامه شماره 5708/ت54204ه مورخ 1396/01/26 هیئت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون خدمات کشوری

تصویب نامه شماره 5700/ت 54204ه مورخ 1396/01/26 هیئت وزیران در خصوص ضریب حقوق شاغلین در سال 1396

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

ضوابط اجرائی بودجه سال 1396 کل کشور

تصویب نامه شماره 5713/ت54175 ه مورخ 1396/01/26 هیئت وزیران در خصوص ضوابط اجرائی بودجه سال 1396 کل کشور

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

برنامه ششم توسعه( روزنامه رسمی تاریخ 21 فروردین ماه 1396)

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٤:٢٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

این قانون در روزنامه رسمی شماره 20994 مورخ 1396/1/20 منتشر شده است

دریافت فایل

 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٥:۱۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص ضوابط اجرائی بودجه سال 1396

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٤٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

متن کامل برنامه ششم توسعه

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٤:٢٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 2285 مورخ 1396/01/06 سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل نحوه اِعمال پنجاه (50) درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی 

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٤:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص نحوه محاسبه مدت خدمت داوطلبانه رزمندگان قبل از استخدام

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٤۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص افزودن مرخصی کسر ساعات کار جانبازان به سقف مرخصی استحقاقی قابل ذخیره سالیانه

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص محل پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین شهید. جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر که قبل از رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی فوت می نمایند.

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٤٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
Comments نظرات () لینک دائم

← صفحه بعد